Начало За кандидат-студентите

Директорско ръководство

Директор: Проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

Кабинет:  203

Телефон: 058 603209

Email:  n.yankov@shu.bg

Приемно време: понеделник 13:00 - 15:00 ч.

Заместник-директор по учебната дейност: доц. д-р Милена Илиева Цанкова

Кабинет:  204

Телефон: 0899 901 933

Email: m.tsankova@shu.bg

Приемно време: вторник 13:00 -15:00 ч.

Заместник-директор по кандидат-студентска дейност и образователни

политики: гл. ас. д-р Камелия Койчева Йорданова

Кабинет:  213

Email: k.koycheva@shu.bg

Приемно време: Понеделник 13.30-15.30 ч.

Катедра

Ръководител катедра

НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИщНА ПЕДАГОГИКА,

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА

проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

РАСТЕНИЕВЪДСТВО И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 доц. д-р Албена Маринова Иванова