Кръгла маса

"Информационни технологии за изграждане на конкурентни умения у колежаните"

проведена на 16.05.2016 г.

iit1iit2