Откриване на академичната 2020-2021 учебна година

 

          

На 14 септември 2020 г. от 10 часа в двора на Колеж Добрич при ШУ ”Епископ К. Преславски” ще се открие новата академична година. На тържествената церемония ще присъстват само първокурсниците, които по традиция полагат клетва – свидетелство за принадлежността им към академичната общност. Поздрав към тях ще отправи директорът на Колежа проф. д.м.н. Николай Янков. Учебната година стартира присъствено само за първокурсниците, а за всички останали студенти чрез Университетската платформа за обучение в електронна среда (https://edu.shu.bg/).

В Колеж-Добрич се обучават  годишно около 400 студенти в 2 професионални направления по 4 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език. Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти. Вече над 45 години Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към общочовешките ценности.