Семинар "Съвременно земеделие и екология"

проведен на 26.09.2016 г.

seminar2seminar1