Шуменският университет„ Епископ Константин Преславски“ Колеж - Добрич е в очакване на празнично събитие.

На 7 декември от 10:30 часа в Огледална зала „Нели Божкова“ ще бъдат връчени дипломите на бъдещите информатици, педагози и специалисти в областта на растителна защита. Диплом ще получат, завършилите висше образование с образователно- квалификационна степен професионален бакалавър, както и завършили магистри в съответното професионално направление. На тържествената церемония ще ги приветства ректорът на Шуменския университет проф. д и н Георги Колев и проф. д м н.  Николай Янков - директор на Колежа.

В Колежа се обучават 425 студенти в специалностите - Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита и студентите от съответните магистърски програми, обучаващи се на територията на колежа.

Ръководството на Колежа кани всички близки, приятели и партньори да споделят тържественото събитие!