Изложба на детско ателие „Палитра”

към МОЦ „Захари Стоянов”


    Във фоайето на Колеж – Добрич е експонирана изложба на детско ателие „Палитра” към МОЦ „Захари Стоянов” с ръководител Галина Върбанова.

DSC04704-

     Представя се рисувана коприна и колаж с композиции от цветя на деца на възраст до 12 години. Творбите са изпълнени са с текстилни бои и цветна хартия.

      DSC04725-    DSC04732-

    Детското ателие има представяне на самостоятелни изложби в галериите на Каварна, Балчик, Добрич, Общински Младежки център и други институции. 

        DSC04722-    DSC04712-    DSC04711-