Библиотека "Тошко Мончев"


Търсене в каталога на библиотеката

Колежът на Шуменския университет притежава богата библиотека, чийто фонд включва над 36000 екземпляра специализирана научна и учебна литература от областта на природо-математическите, хуманитарните и обществените науки. Каталогът на библиотеката е публикуван в Интернет.

Читалнята на библиотеката разполага с 30 места и 7 компютъра, свързани с Интернет.

 


Връзки:

Библиотека на Шуменски университет

Библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич